Reguli regen hu

»» Reguli / actualizat: ---

Reguli regen hu: ATENȚIE: Ce este descris pe acest site în texturi şi reprezentate în imagini, sau nereprezentate, programe, text, imagini, photo, alte elemente descărcate, sau descărcate de pe alt site de sub link-uri recomandate pe acest site, folosiţi la propriul dvs. risc.

CONDIȚII

În cazul în care vizitati site-urile de sub link-urile recomandate pe www.regen.hu, şi care, eventual, are conţinut ilegal, încât încalcă prevederile legale, faceţi pe riscul dvs

Pentru textul publicat, imaginile, datele conținute în aceste descrieri pe site-ul regen.hu și utilizarea programelor recomandate, bune sau rele, pentru pagube materiale cauzate de utilizarea acestor descrieri, pentru pagubele produse de descărcare, instalare și utilizare a acestor programe, folosite corect sau incorect își asumă toată responsabilitatea utilizatorul pentru siguranța și utilizarea corectă.

AVERTIZARE

Informaţii, servicii şi produse disponibile pentru dvs. pe acest site pot contine erori, folosiţi la propriul risc.

NOTIFICĂRI

Rețineți că site-ul original este www.regen.hu, care a fost tradus în limba română, iar toate textele traduse pot conține erori grave. Utilizarea descrierilor cu traducerea incorectă a textului, sfaturi practice, poate produce erori grave pe dispozitivul dvs. Rețineți că utilizatorul își asumă toată responsabilitatea pentru siguranța și utilizarea corectă.

IMPORTANT

Și aceste reguli, descrise aici, pot conţine traduceri incorrecte.

Protejarea datelor personale (GDPR)

CE ESTE GDPR? Regulamentul UE (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția datelor cu caracter personal, cunoscut sub numele de Regulamentul general de protecție a datelor (General Data Protection Regulation) GDPR.

EXPUNERE DE MOTIVE

Deoarece wesite-ul regen.hu nu are obligație de a emite factură, care ar include (obligatoriu) datele clientului, și nu colectează nici alte date personale, așa-numitul GDPR (Regulamentul general privind protecția datelor) care a intrat în vigoare la data de 25. 05. 2018, aceasta directiva al UE, regulamentele Uniunii Europene și ale Consiliului, nu este obligatoriu pe site, cu toate acestea, vechile reguli au fost actualizate.

ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental. Articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene ("carta") şi articolul 16 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecţia datelor cu caracter personal care o privesc.

ÎN TOATE ȚĂRILE

Fiecare persoană în cauză are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, locul de muncă sau locul încălcării drepturilor persoanei vizate, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc încalcă prezentul regulament.

PENTRU CINE ESTE OBLIGATORIU

Pentru orice persoană care gestionează datele personale prin: facturare, înregistrare, colectare, stocare, utilizare, modificare, transfer, redirecționare. El este Managerul de date. Căruia îi vor fi transmise datele, este Procesorul de date.

GOOGLE

Pe acest site se procedează colectare de date din exterior: de Google Analytics, Google ads (anunțuri), prin urmare, protecția datelor cu caracter personal este în posesia Google, și este supusă Regulamentului Google în Regulamentul GDPR. De la prima zi a lansării site-ului web regen.hu a fost atașat reguli, dar acestea în 25. mai 2018 au fost actualizate.

Pe site-ul regen.hu se află DOAR și exclusiv Google Analytics, anunțuri Google (anunțuri) și analize de vizitatori prin Cookie și nu este colectat informații personale în alte moduri (buletin informativ, blog, buletin, remarketing, etc.), deci nu este nevoie de nici o modificare pe site, deoarece datele sunt preluate de Google. Google reguli ...

Cookie

Pe acest site Google Analytics măsoară numărul de vizitatori, și analizează datele pentru AdWords (Google publicitate) pentru eficacitatea anunțurilor Google. Deci nu de pe websitul regen.hu vor fi plasate aceste cookie (browser cookie) pe calculatorul dvs., ci prin intermediul browser-ul pe care îl utilizați, cu permisiunea dumneavoastră. Regulile Cookies ...

FACEBOOK

Datele utilizatorului nu vin pe site-ul nostru, sau în statisticile noastre. Facebook are date de utilizator specifice, dar Facebook nu este un manipulator de date, este un procesor de date.

Prin butonul Facebook (link) se poate ajunge pe pagina de Facebook, unde pot fi făcute comentarii, sau de a folosi butonul Like poate fi legitim numai dacă persoana vizată și-a dat expres și prealabil consimțământul sub rezerva unor garanții adecvate, adică vizitatorul are deja propria pagină de pe Facebook unde a furnizat deja informațiile sale operatorilor Facebook și a fost inclus în baza de date Facebook. Facebook reguli ...

GUESTBOOK (cartea de oaspeți)

Este în stil forum, în managementul operată de smartgb.com. Doar pe site-ul smartgb.com funcționeazá și se poate utiliza doar dupá înregistrare. Deoarece nu pe site-ul regen.hu este înregistrarea, prin urmare, datele personale furnizate (e-mail, numele de utilizator, parola, etc.) sunt gestionate de operatorii smsrtgb.com. Prin link-ul "Forum" de pe paginile web regen.hu poate fi accesat. smartgb.com ...

DREPTURI DE DATE PERSONALE (GDPR)

DREPTUL DE A FI INFORMAT: Operatorul trebuie să ia măsurile adecvate pentru a furniza orice informație și orice comunicare privind prelucrarea către persoana vizată într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, folosind o limbă clară și simplă, în special pentru orice informație adresată în mod specific unui copil.
Notă: Nu sunt colectate date pe acest site. Aceste reguli actuale conțin informații. Poate fi descărcat în PDF: aici ...

DREPTUL DE ACCES

Persoana vizată are dreptul să obțină de la operator confirmare dacă datele cu caracter personal care o privesc, sunt prelucrate și, dacă este cazul, accesul la datele cu caracter personal prin următoarele informații: scopul prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate.
Notă: Nu colectăm date personale, confidențiale și sensibile.

DREPTUL DE RECTIFICARE

Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal care îi privesc. Ținând cont de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
Notă: Se aplică numai datelor cu caracter personal. Nu colectăm date personale, confidențiale și sensibile.

DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR

Persoana vizată are dreptul să obțină de la operator ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal în cazul în care se aplică unul dintre motivele următoare: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare; persoana vizată retrage consimțământul; nu există motive legale întemeiate pentru prelucrare; persoana vizată obiectează procesarea.
Notă: Se aplică numai datelor cu caracter personal. Nu colectăm date personale, confidențiale și sensibile.

DREPTUL DE A RESTRICȚIONA PROCESAREA

Persoana vizată are dreptul de a obține restricția de prelucrare în cazul în care se aplică una dintre următoarele: exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal; controlorul nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării; persoana vizată a obiecționat datele personale prelucrate.
Notă: Se aplică numai datelor cu caracter personal. Nu colectăm date personale, confidențiale și sensibile.

DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR

Persoana vizată are dreptul de a primi datele personale care o privesc, pe care le-a furnizat unui controlor, într-un format structurat (de exemplu, .doc, .pdf, etc.), utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit corect, și are dreptul să transmită aceste date altui controlor fără împiedicarea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care: prelucrarea se bazează pe un contract; prelucrarea se face prin mijloace automate. În exercitarea dreptului său la transferabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul să transmită datele personale direct de la un operator la altul, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
Notă: Se aplică numai datelor cu caracter personal. Nu colectăm date confidențiale personale.

DREPTUL LA PROTESTARE

Persoana vizată are dreptul să se opună în orice moment, din motive legate de situația sa specifică, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv profilarea pe baza acestor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează motive legitime convingătoare pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale. În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul să se opună în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc pentru o astfel de comercializare, care include profilarea în măsura în care este legată de o astfel de comercializare directă.
Notă: Se aplică numai datelor cu caracter personal. Nu colectăm date personale, confidențiale și sensibile.

DREPTUL LA RECLAMAȚIE

Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, fiecare persoană în cauză are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, locul de muncă sau locul încălcării drepturile persoanei vizate în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc încalcă dispozițiile prezentului regulament. Autoritatea de supraveghere în care a fost depusă plângerea informează reclamantul cu privire la progresul și rezultatul plângerii, inclusiv la posibilitatea soluționării plângerii
Notă: Site-ul regen.hu are avertizare în formă de text pe fiecare pagină web: - "Atenţie: Unele descrieri sunt mai vechi. Folosiţi la propriul risc."

CONTACT

Oricine poate cere ștergerea datelor personala (dacă sunt) prin cuvânt, în scris, adresă poștală, adresa de e-mail. Prin urmare, dispoziția UE consideră că este important ca operatorul de date să includă detaliile sale de contact exacte în declarația sa de confidențialitate:

Website: regen.hu

Facebook: Facebook